Waarom HydroRock?

HydroRock is een lokale hemelwaterbuffering en infiltratiesysteem voor in de tuin. doormiddel van HydroRock kunt u voorkomen dat er wateroverlast in tuinen, in landelijke gebieden, op verhardingen of rondom gebouwen en sportvelden komt. Door middel van HydroRock proberen we bodemuitdroging te voorkomen.  Het is daarnaast ook bedoeld om het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van woningen, bedrijven, Straatkolken, afvoerputten van verhardingen, carports en garages te bevorderen.

Competenties van HydroRock Drainage.

Hydrorock systeem levert duurzame bijdragen aan het behoud en gebruik van schoon hemelwater in bodem-toepassingen. HydroRock richt zich op het voorkomen van wateroverlast en verdroging in bebouwde en onbebouwde omgevingen met ecologisch verantwoorde (Ondergrondse) oplossingen. HydroRock systeem draagt daarmee bij aan het duurzaam kunnen benutten van bodemfuncties.

 Diabas-300x200

Beschermt eigendommen en het milieu.

Hydrorock infiltratieblokken zijn de duurzame oplossing ter voorkoming van wateroverlast en tegen verdroging van gronden. Maar ook voor het afkoppelen van hemelwater. Door HydroRock infiltratieblokken aan te sluiten op de hemelwaterafvoer wordt hemelwater ter plekke gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem.

Bescherm-uw-eigendommen-en-het-milieu-1024x681

Duurzaamheid gegarandeerd; Natuurlijk!

HydroRock producten worden vervaardigd uit steenwol; een 100% natuurlijk materiaal dat ondergronds decennialang in optimale conditie blijft. Instroming van grond is niet mogelijk waardoor de buffer-, infiltratie- of drainagefunctie jarenlang intact blijft. De HydroRock blokken zijn bestand tegen erosie door plant- en boomwortels. Het op katoen gebaseerde membraan van filterdoek schimmelt of rot niet. Het heeft een grote breuksterkte en is bestendig tegen de natuurlijke stoffen in de bodem.

Een-efficientere-regenwaterbuffer

Een Efficiëntere regenwaterbuffer

HydroRock infiltratieblokken beschermt omliggende terreinen en gebouwen tegen wateroverlast en waterschade door het teveel aan water effectief te absorberen. Door schoon regenwater aan de bodem terug te geven, biedt HydroRock een beduidend efficiëntere manier om ons water schoon, drinkbaar en vrij van vervuiling te houden. Kortom, een nieuwe innovatie in de wereld van watermanagement.

JanKok20140828-0784-1024x681