Bouwinstructie blokhutten

Dit artikel bevat aanbevelingen voor ALLE bouwwerken die met behulp van de door ons geleverde handleidingen voor blokhutten worden gemonteerd, inclusief sauna’s, garages, blokhutten, tuinhuisjes en schuren die allemaal gebruikmaken van dezelfde verbindingsconstructie, en andere bouwwerken met verbindingen via sleuven in de hoeken.

 

Deze instructie met aanbevelingen betreft:

 


Bouwtekening

Wij moedigen u aan zelf de blokhut te bouwen en gedurende de bouw de nodige ondersteuning hier te raadplegen. In het algemeen is het erg goed te doen!

Volg de tekeningen die in het blokhutpakket te vinden zijn ➡ HEEL BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u alleen de schematische hoogtes in acht neemt die u hieronder in de plattegronden aantreft. Alle andere zijn slechts voorbeelden binnen de montagewijze.

tuindeco-5

Neem alleen de hoogtes in de plattegronden in acht bij de geleverde instructies. Hierin wordt elke wand weergegeven; volg deze op voor een geslaagde en juiste montage. Isometrische afbeeldingen zijn alleen bestemd voor het montageoverzicht.

Uw blokhut is met de grootste zorg en deskundigheid vervaardigd in onze ultramoderne fabrieken. Deze is vervaardigd uit hoogwaardig, langzaam groeiend sparrenhout met een vochtigheidsgraad van 14%, conform de Europese norm. Uw blokhut beschikt over een berekende sneeuwbelasting van 110 – 140 kg/m2.


Funderingen en ondergronden – BELANGRIJK

Het is essentieel voor de stabiliteit en duurzaamheid van uw blokhut om een goede fundering te hebben. Alleen een volledig vlakke en ondersteunende fundering kan een perfecte montage van de wandplanken, deuren, raamkozijnen en dakdelen garanderen. De minimum funderingsafmetingen die u nodig hebt, zijn het geadviseerde draagvlak van de blokhut, dat staat op alle productpagina’s van onze blokhutten.

Wij raden u aan om onze funderingsbalken te gebruiken. Die zijn verkrijgbaar in geïmpregneerd hout, hardhout en composiet materiaal. U kunt ook betonnen stoepranden, bielzen of bakstenen gebruiken.

De fundering is bedoeld om te voorkomen dat de eerste laag, waaronder ook de deur, in contact komt met de grond. Zonder een goede ondergrond die over het volledige oppervlak 100% vlak is, kunt u absoluut problemen verwachten bij de montage en mogelijkerwijs ook wat betreft de levensduur van de blokhut.


De belangrijkste gereedschappen die u in begin nodig hebt:

 • Handzaag
 • Schroevendraaier – Een accuschroefmachine is een goed hulpmiddel samen met een assortiment bits, waaronder Torx- en Pozidrive-bits.
 • Boor
 • Zwaar uitgevoerde rubberen hamer – Twee is het beste.
 • Hamer
 • Waterpas – ten minste 1,2 m lang
 • Meetlint
 • Combinatietang.
 • Ladders / trappen / steiger / harnassen.
 • Houtklemmen en eventueel raamkozijnklemmen / ratelbanden voor grotere projecten.
 • Een elektrische schaafmachine of handschaaf voor het bijwerken en de eindafwerking van de nok of op plaatsen waar het aflopende dak en de wanden bij elkaar komen.
 • Elektrische apparaten als een boormachine, zaagmachine of decoupeermachine komen erg van pas.
 • Houtlijm en -pennen kunnen ook erg van nut zijn.

Sorteer de onderdelen zoals ze in de tekening worden beschreven; doe dit dicht bij de fundering en in stapels met de diverse maten die bij uw blokhut voorkomen.

 1. Plaats de beginplanken op uw fundering. Dit zijn twee halve en twee hele wandplanken tegenover elkaar. Leg daarna de funderingsbalken ernaast (zie verder op deze pagina voor uitgebreide informatie over funderingsbalken. Meet ze, zaag ze af en schuif ze onder de eerste planken. De balken liggen rond de omtrek van de blokhut. Sla zo nodig met de zware rubberen hamer de planken op hun plaats en blijf zo te werk gaan gedurende de hele bouw.

Let op: De HALVE beginwandplank is een wandplank die direct in de lengte wordt doorgezaagd en daarom een vlakke onderkant heeft.  De HELE beginwandplank is een gewone wandplank en verschilt niet van een standaardwandplank.

Als u geen rubberen hamer hebt en in plaats daarvan een gewone hamer met een ijzeren kop gebruikt, zorg er dan voor dat u niet rechtstreeks op de planken slaat en een stuk hout als buffer gebruikt ter bescherming van de messingen. U kunt overal op een plank slaan, niet alleen op de hoeken.

 1. Zorg ervoor dat de blokhut op het oog loodrecht en waterpas staat. U kunt dan de eerste halve plank aan de funderingsbalken bevestigen. Ongeveer bij de vijfde laag moet u uw blokhut VOLLEDIG stellen (aanbevolen werkwijze vindt u onder aan de pagina)
 2. Controleer tijdens de bouw van de blokhut regelmatig of de onderste laag nog steeds loodrecht is. Zorg ervoor dat u tijdens het werk de planken goed aandrukt. Stop om de paar lagen en controleer of ze allemaal zakken. Planken die iets krom of verdraaid zijn, kunt u met behulp van klemmen en uw rubberen hamer op hun plaats krijgen. Stel de blokhut ongeveer bij de vijfde laag.
 3. Zet de wanden laag voor laag. Let op bij het plaatsen van de ramen en blijven de tekening volgen. In de meeste gevallen kunt u desgewenst de ramen een plank hoger of lager plaatsen, maar controleer eerst uw tekeningen om te kijken of dit mogelijk is.
 4. Wanneer u tot een hoogte van 3 tot 7 planken bent gekomen, schuift u het deurkozijn op zijn plaats. Het kozijn en de deuren kunnen, afhankelijk welke blokhut u hebt, apart zijn verpakt. Schroef zo nodig het deurkozijn in elkaar wanneer het gaat om dubbele deuren. Het is een goed idee om de vier kozijndelen ook te verlijmen zodra u hun positie hebt bepaald. Enkele deuren worden als regel compleet geleverd. Bij sommige blokhutmodellen is het mogelijk de scharnieren bij te stellen, zodat u de deur perfect passend kunt krijgen. U kunt bij de meeste blokhutten desgewenst de deuren en ramen monteren nadat de montage van het bouwwerk, door de fascia’s aan één kant eraf te halen. Dit kan handig zijn als u de deuren en ramen wilt beschermen tegen beschadigingen die optreden door verschuivingen van ladders.
 5. Wanneer alle wandplanken zijn gemonteerd, kunt u de puntgevels plaatsen en daarna de dakplanken leggen en vastspijkeren. Houdt u aan uw tekeningen; sommige blokhut zijn voorzien van een afgeschuinde bovenste wandplank Na de puntgevels monteert u de dakspanten (gordingen). Een goede monteur schroeft altijd de gordingen op hun plaats, wat meer veiligheid en stevigheid biedt. De nokbalken worden vaak met het uiteinde aan elkaar geschroefd; hierdoor verloopt de montage gemakkelijker doordat ze niet meer bewegen tijdens de montage van de gordingen. Dit biedt ook meer stevigheid in zijwaartse richting; deze moeten tot diepten van slechts 20 mm worden vastgeschroefd, zodat beweging/werking mogelijk is.

Het dak wordt afgemaakt met dakplanken in messing en groef. Zorg ervoor dat u bij de bevestiging ongeveer 2 mm ruimte laat tussen elke plank vanwege het uitzetten. De laatste dakplank moet worden bijgezaagd. Begin de montage van de planken aan de voorkant van uw blokhut. Blijf tijdens het leggen controleren of de rand van de planken nog parallel lopen. Controleer ook of de dakplanken zijn uitgelijnd in het midden van een spant of gording.

Alle dakplanken worden met twee spijkers naast elkaar in de bovenste wandplank en in alle kruiselings gepasseerde spanten bevestigd.

Als u een blokhut hebt met een plat dak, worden de dakgevels vaak aan elkaar geschroefd voor de levering. U moet die weer losschroeven en uit elkaar halen om de gordingen erin te kunnen plaatsen.


Blokhutten met een piramidedak:

Hier volgt een voorbeeld van een van onze grootste daken:

tuindeco-1

Plattegronden van een piramidedak

 • Bekijk de plattegronden goed; er kunnen gordingen in drie/vier verschillende maten in zitten. Om te beginnen – leg de langste even apart, deze zijn voor de hoeken. Wij raden altijd aan om deze vast te schroeven (er zijn misschien geen schroeven meegeleverd, omdat ze niet echt vereist zijn – het is een advies van onze kant). Monteer ze aan de hoofddwarsgording en vlak deze uit. Boor alle gaten voor!
 • Zoek daarna de gordingen van de maat eronder; deze moeten in de koppelingsblokken / middelpunten. Plaats deze en schroef ze weer vast.
 • Vaak moet je wat kracht gebruiken, want de afmetingen zijn zeer nauwkeurig.
 • Controleer of alle elementen en de ondergrond vlak staan als u in moeilijkheden komt!
 • Monteer de hoekgedeelten.
 • Plaats daarna de rest van de dakspanten.
 • Controleer de plattegronden bij het opmeten van de dakdelen. Er zullen vaak kleine verschillen zitten bij elk onderdeel. Het is verstandig om de afmetingen te controleren met een rolmaat en de dakdelen te beoordelen. Als u deze niet begrijpt, begin dan bij de hoeken, daarna de hoofd-dwarsbalk, waarna alles duidelijk wordt als het dak wordt gebouwd
 • Zorg ervoor dat alles vlak staat van de hoek en de hoofddwarsbalk, zet deze vast en voeg daarna de andere onderdelen eraan toe.

Probeer bij dit soort daken methodisch te werk te gaan, want grote daken kunnen best wel lastig zijn om te monteren.

Bij planken van vierzijdige daken kunt u het beste de eerste driehoek vastzetten om voor uitlijning te zorgen. Zodra u tevreden bent over de uitlijning omhoog en omlaag, kunt u dit dakpaneel vastmaken en gebruiken als sjabloon voor de andere.


Montage van het dakbedekkingsmateriaal

Monteer de daklijsten aan de voorkant in het geval van een blokhut met een nok. Bij piramidevormige daken monteert u de windveren voordat u de dakbedekking aanbrengt.

Als u dakleer, metalen dakpannen of shingles heeft, kunt u deze nu leggen. Dakleer dient eigenlijk geen nadere toelichting te hebben, en brengt u aan zoals bij een schuur.

Dakshingles:

Met één pakket shingles kunt u 3 m² dakoppervlak leggen.

Dakshingles aanbrengen:

Leg de eerste baan met de shingles op de kop (flappen moeten naar boven wijzen). Deze worden erop gespijkerd; zorg daarbij dat ze 20 – 35 mm overhangen. Als u goten aanbrengt, moet dit 50 mm worden.

Plaats de tweede laag direct boven op de eerste baan, maar nu niet meer ondersteboven (flappen wijzen naar onderen). Verschuif deze strook met een halve shingle om de tussenruimten van de onderliggende te bedekken.

Ga vanaf de eerste laag verder naar boven, waarbij alle shinglestroken die van de baan eronder overlappen. Controleer bij uzelf de lengte van de overlapping met de insnijding van de flap eronder. Maak de overlapping niet te groot, want anders komt u shingles tekort.

Sla de spijkers altijd door twee lagen shingles. Gebruik MINIMAAL de drie dakleernagels die zijn meegeleverd. Gebruik GEEN nieten.

Instructievideo shingles voor een piramidevormig dak – BELANGRIJK

Let op – opslag van shingles:

Alle shingles zijn voorzien van een bitumenstrook. Als u ze meerdere weken opslaat in direct zonlicht of een warme garage, gaan ze aan elkaar plakken. Sla ze afgedekt op in de schaduw op een goed geventileerde plaats. Mochten ze toch aan elkaar kleven, dan kunt u ze met een scherp werktuig van elkaar krijgen en gerust nog gebruiken.

tuindeco-6

Aan elkaar klevende bitumenstroken doordat ze in de warmte zijn opgeslagen. Deze kunnen nog redelijk eenvoudig uit elkaar worden gehaald en alsnog worden gebruikt.

De tegels aan de rand snijdt u uit een volledige strook shingles. Plaats deze strook over de dakrand en spijker deze vast op twee plaatsen. Laat ze op dezelfde manier overlappen als de shingles op het hoofdoppervlak van het dak. Met een pak shingles kunt u ongeveer 3,5 m dakrand leggen.


Dakleer

Dakleer is niet erg gecompliceerd: het werkt bij platte daken volgens hetzelfde principe als bij daken met een nok. Normaliter wordt een overlapping van 100 à 150 mm aangehouden, waarbij de onderlinge afstand tussen de spijkers 50 mm is.


Platte daken

Maar voor alle platte daken geldt dezelfde procedure als een zijde van het puntdak. U kunt het dakleer over de dakplanken uitrollen en afwerken bij de windveren of ze gelijk met het uiteinde van de plank afsnijden. Aan de achterkant van het bouwwerk kan water weglopen, doordat er een spleet zit tussen de dakplanken en de windveren. Het is voldoende om een overhang / omklaprand van ongeveer 50 mm achter een windveer over te laten.

Bij de hoeken is het handig om de rand rond te knippen voordat u deze omvouwt. Als u een scheur krijgt in het dakleer kunt u met het toevoegen van een beetje siliconen en het inwrijven van dakleergravel de scheur afsluiten. Ga voorzichtig om met dakleer! Shingles of EPDM is altijd een betere dakbedekking met het oog op de levensduur. Dakleer heeft een levensduur van slecht twee tot vijf jaar. Deze levensduur wordt bekort wanneer het bouwwerk onder bomen staat.


Weersinvloeden op dakbedekkingsmateriaal

Let erop dat shingles, EPDM en dakleer door de temperatuur worden beïnvloed. In de warmte zijn ze heel plooibaar en los. Dakleer kan in de warmte erg snel scheuren! In de kou voelen shingles en dakleer bros aan. EPDM is minder plooibaar in de kou en moet misschien langer liggen om de vouwlijnen eruit te halen.

Monteer de windveren op de nokken of tegen de gevels in het geval van een plat dak. Let er op dat het soms eenvoudiger is om fascia’s eerst te monteren als richtsnoer voordat u de dakplanken legt. Bij platte daken raken de dakplanken altijd de windveren aan de voor- en zijkant. Aan de achterkant komt wat tussenruimte voor de regenafvoer.

Nu kunt u eventuele garnituur monteren: verankeringsset, metalen piroenen, gootsysteem enz. U kunt voor het plaatsen van metalen piroenen voorboren, en daarna vastschroeven of deze vastplakken met bitumenlijm. Als er verankeringslatten worden meegeleverd en op de plattegronden voorkomen, dan MOETEN ze worden gemonteerd.

Als u over een steunpilaar beschikt kunt u het beste de optionele pilaardragers onder de pilaar. Als deze niet vereist zijn, let er dan op dat de steunpilaren periodiek moeten worden bijgesteld om ruimte te geven aan de natuurlijke werking van uitzetten en krimpen in de wandplanken.


Vloer van de blokhut

Begin met het messingprofiel naar de wand toegekeerd. Koppel alle planken aan elkaar, net als bij de dakplanken. De laatste plank moet worden bijgezaagd. Alle planken en balken dienen op twee plaatsen te worden bevestigd. Laat een spleet van 5 – 10 mm rondom de plankenvloer vrij. Bevestig de planken niet aan de wandplanken. Bedek de spleet met de plinten. Wij raden u aan om de onderkant van de vloerplanken te behandelen.

De vloer is van een algemeen type en wordt geleverd op basis van het blokhutoppervlak. De vloerbalken kunnen nu zoals vereist worden gelegd; normaal gesproken liggen ze 350 mm van elkaar. Er moet ten minste één spijker worden gebruikt op plaatsen waar de planken met een vloerbalk kruisen. Het beste is het om twee te gebruiken, zodat de vloer niet kan bewegen.

log-cabin-floor1

Een vloer leggen is niet ingewikkeld; dit wordt gedaan na de bouw van de blokhut. Deze is voorzien van isolatie tussen de vloerbalken.

alternative-log-cabin-floor

 

BELANGRIJKLET OP: VERANDAVLOEREN

Als er een vloer is besteld, kan deze UITSLUITEND voor het interieur van de blokhut worden gebruikt. Gebruik GEEN onbehandeld sparrenhout op een veranda, omdat het hier aan diverse weersomstandigheden wordt blootgesteld. Een veranda is een persoonlijke keuze en veel mensen, vooral als zij al veel geld hebben betaald voor een leuke fundering, laten zoiets achterwege. U kunt in plaats daarvan ook geïmpregneerde, hardhouten, lariks of composiet terrasplanken nemen.

youtube

Als er een vloer is besteld, is deze NIET geschikt voor de veranda. Voor een veranda zou u nog eens extra terrasplanken moeten bestellen.


Funderingsbalken

Video waarin zowel de standaard funderingsbalken als de geprofileerde balken te zien zijn. Bij sommige bouwwerken moet u misschien de opstaande rand van de geprofileerde vlakken onder de deuren eraf halen. Bij de geïmpregneerde en hardhouten balken moet de ondergrond iets groter zijn dat het draagvlak.

 • Funderingsbalken voor blokhutten

Vochtdichte membraan

Het is een goed idee om een vochtdicht membraan in uw fundering te leggen.

1-base

 

Als dit niet mogelijk is, leg dan een vochtdicht membraan tussen de betonnen fundering en de funderingsbalk.

dpm

Gebruik dit tussen de funderingsbalk en de betonnen fundering. Dit wordt ook nog samengedrukt, en zorgt er samen met de fundering voor dat de blokhut van onderen afgedicht is.

Zodra u de blokhut hebt geplaatst, voeg dan een complete membraan tussen de fundering en vloerbalken. Als u dit doet voor u gereed bent met de montage, levert de membraan door de gladheid ervan een risico op tijdens uw werkzaamheden. Bovendien loopt u kans dat de membraan lek raakt.


Hoekblokhutten en blokhutten met piramidedaken

Erg kort overzicht van een piramidevormig dak en de montage van een hoekblokhut. Dit is hetzelfde voor veel van onze hoekblokhutten, zoals Asmund en Ingrid.

Let wel goed op de plaats van het middelste dakblok en dat het gelijk ligt met de bovenkant van de spanten. Wees er bewust van dat net als bij andere blokhutten u de wandplanken misschien naar buiten ziet buigen als u hogerop komt. Maakt u zich hierover geen zorgen tijdens de montage. Dit wordt weer rechtgetrokken wanneer de bovenste wandplank en de ringbalk op hun plaats liggen. U kunt de driehoek boven de deur aan de binnen- en buitenkant bevestigen, of van een kraal voorzien, zoals u zelf het mooiste vindt, zolang u het hout van het deurkozijn of de wandplanken de ruimte geeft om te werken.

Het kan zijn dat planken op een vierzijdig dak moeten worden bijgezaagd. Het is gemakkelijker om de planken te monteren en ze daarna bijzagen met een handzaag / decoupeerzaag of een cirkelzaag.


Blokhutten met een piramidedak

Voor blokhutten met een piramidedak moet u dezelfde richtlijnen volgen als bij een puntdak. Het is eenvoudiger om twee hoekgordingen eerst met elkaar te verbinden. Daarna doet u de volgende twee. Als u een verlengd dak hebt, moet u de dwarsbalk aan één zijde vastmaken.

U kunt dan met een paal en een klem de hoogte instellen – vergelijkbaar met wat we hier doen om de juiste hoogte van een pilaar aan te houden.

post-and-clamp

Met de paal en klem kunt u de hoogte van een balk of gording bepalen.

Zodra de vier hoeken vastliggen en de dwarsbalk of het blok, kunt u de andere spanten eenvoudig erop leggen en loodrecht stellen.

Nog een tip: u kunt ook alleen de hoeken vastnieten tot u zeker weet dat alles loodrecht en naar tevredenheid staat, waarna u vervolgens alles definitief bevestigt.


Uw blokhut recht stellen

Op het eerste gezicht staat uw bouwwerk recht. Ga, zodra u ongeveer 5 wandplanken hoog bent, het bouwwerk naar behoren stellen. Dit kunt u doen met een grote winkelhaak voor bouwvakkers of met behulp van de diagonale methode:

Geef de vier hoeken de letters A, B, C en D, in de richting van de wijzers van de klok. Voor loodrechte hoeken moet een diagonale meting van A-C gelijk zijn aan de meting B-D. U moet dan punt C en D net zolang bewegen tot u een gelijk meetresultaat krijgt.

square-a-log-cabin

Uw blokhut recht stellen met de diagonale methode


De methode met de winkelhaak voor bouwvakkers

U kunt tevens zelf een winkelhaak voor bouwvakkers maken met behulp van de ‘3, 4, 5-regel’. Maak uw winkelhaak van recht hout; u zou onderdelen van de pallet kunnen gebruiken. Markeer het stuk hout met één zijde 3 eenheden, de andere zijde 4 eenheden; de hypotenusa is dan 5 eenheden. Verbind de punten in deze maatvoering met elkaar en u hebt een perfect loodrechte hoek, die u voor de hoeken van de blokhut kunt gebruiken. Nog beter is het als u deze redelijk groot maakt.

builders-square

Een winkelhaak voor bouwvakkers maken om uw blokhut eenvoudig te stellen.


Kozijnen voor een dubbele deur en bepaalde raamkozijnen:

Bekijk deze schematische afbeelding eens voor de configuratie met gebruikmaking van het kozijn en fasciaplanken voor en achter om het kozijn op zijn positie vast te zetten. Bevestig het kozijn niet aan de wandplanken. U kunt de fascia’s vastschroeven of vastspijkeren, wat u wilt. Wanneer de fascia het hoofdkozijn van de dubbele deuren met 10 – 15 mm overlapt, is dat toereikend.

Let op: elk kozijn heeft altijd een drempel, twee zijden en een bovendorpel, ongeacht het bouwwerk.


 

 

Montagetips voor raambegrenzers bij blokhutten

Er kunnen ook andere onderdelen in de pakketten zitten die u niet kunt thuisbrengen. Dit zijn vaak gewoon verpakkingsdelen die de pakketten in balans houden bij het vervoer of moeten voorkomen dat materiaal kapot gaat. Een monteur gebruik heel vaak overgebleven hout voor extra lijsten en om de blokhut nog verder te verstevigen:

67a0537

Het komt algemeen voor dat stukken hout niet thuis te brengen zijn; dit gaat voornamelijk om verpakkingsdelen, maar ze kunnen desgewenst goed uitkomen als extra lijst.


Behandeling van uw blokhut

In ons klimaat wordt het hout blootgesteld aan zeer diverse weersomstandigheden. U dient uw blokhut te behandelen met het beste houtbehandelmiddel dat te krijgen is.

GEEN ENKELE blokhut van ons krijgt een standaardbehandeling. De kleur bij aflevering is blank sparrenhout; dit wordt weergegeven op de productafbeeldingen. Voor ALLE bouwwerken geldt dat zij moeten worden behandeld met een correct behandelmiddel.

Als behandelmiddel bevelen wij u ten zeerste Perkoleum aan, dat verkrijgbaar is in veel verkooppunten, maar ga met uw vragen naar een expert voor het beste advies. Over het algemeen geven zij het advies om twee lagen conserveringsmiddel aan te brengen, gevolgd door twee afwerklagen. Kom niet in de verleiding om een product te gebruiken dat voor hekken of schuren geschikt is. Dit heeft niet de eigenschappen die vereist zijn voor blokhutten.

Ongeacht het behandelmiddel moet u zorgen voor een dieptewerking van 8 – 120 micron om volledige bescherming te bieden aan uw blokhut. Dit staat gelijk aan twee tot drie lagen zeer hoogwaardig en prijzig behandelmiddel. Het kost u 8 tot 10 lagen om dezelfde diepte te bereiken met een goedkoop behandelmiddel voor schuren. Toekomstige problemen met hout kunnen altijd worden teruggevoerd op de kwaliteit en de hoeveelheid behandelmiddel dat op uw blokhut is gebruikt.

Door het gebruik van een behandelmiddel van topkwaliteit wordt de natuurlijke werking van hout geblokkeerd, waardoor er minder scheuren en spleten voorkomen. Hiermee wordt het hout tevens beschermd tegen weersinvloeden en UV-straling, zodat houtrot en aantasting door schimmel wordt voorkomen.

Stelt u zich eens voor dat elke wandplank een spons is die vocht opzuigt en uitdrijft. Dat is wat wij moeten blokkeren met een goed behandelmiddel.


Opmerkingen over de behandeling

 • Let extra op kopse uiteinden, messing en groef, kozijnen en deuren. Het beste is om dit vóór of direct na de plaatsing te doen. Door het snel aanbrengen van het behandelmiddel wordt verhinderd dat onder invloed van vochtopname en krimpen het hout gaat werken. Hout heeft namelijk de inherente eigenschap dat het vocht overbrengt uit de omgeving.
 • Wanneer u een transparante lak gebruikt, zorg er dan voor dat u deze aanbrengt in de richting van de nerf.
 • Zorg dat u het behandelmiddel overvloedig aanbrengt op afgezaagde uiteinden.
 • Zorg dat u het behandelmiddel overvloedig aanbrengt op alle naden, groeven en verbindingen voor een goede afdichting en ter voorkoming dat er water in de voegen komt.
 • Tijdens de montage afgezaagde en ontblote delen dienen te worden behandeld.
 • Het wordt TEN ZEERSTE aanbevolen om deuren en ramen van binnen en buiten te behandelen. Hierdoor wordt het risico van kromtrekken kleiner.
 • Let op bij transparante beitsen dat de beits dekkend is aan gebracht op alle delen. Dit is belangrijk voor deuren en ramen, want delen in de buurt van glas worden nog wel eens overgeslagen.
 • Als u een hottub, sauna of iets vergelijkbaars hebt, moet u altijd de binnenkant behandelen.
 • Het beste is om alle fascia’s van ramen en deuren af te halen en op de plaatsen erachter te lakken, zodat u geen onbehandelde delen hebt als de blokhut door de seizoenen heen uitzet of inkrimpt.

Omgaan met uitzetten/krimpen bij blokhutten:

Noesten, spleten en scheuren

Sparrenhout bevat beduidend minder noesten dan dennenhout en is esthetisch gezien leuker, stabieler en minder geneigd tot kromtrekken. Maar er zitten altijd wel noesten in.

knots

Er zitten noesten in uw blokhut – als u ontdekt dat in de loop van de tijd een noest opengaat of splijt, kunt u dit heel eenvoudig afdichten met een mengsel van zaagsel en houtlijm. Het is dan nauwelijks meer te zien, en als de plek een beetje ruw is, kunt u het gladschuren.

split

Er kunnen zo nu en dan spleten in zitten vanwege de natuurlijke werking van hout.


Kromtrekken en buiging

Hout is van nature geneigd om krom te trekken wanneer er geen ondersteuning is. Kromtrekken kan in meerdere of mindere mate optreden, afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij hebben de meeste problemen met kromtrekken in de heetste periode van de zomer, als door de hitte één zijde opdroogt tot een vochtgehalte van beneden de 14%.
Als de wandplanken niet correct worden bewaard, kan dit met uw wandplanken gebeuren. Houd alle wandplanken direct boven op elkaar en bewaar ze vlak en horizontaal.

Wanneer u alles uitpakt en monteert in regen of sneeuw, heeft dit niet meer of minder kromgetrokken en gebogen planken tot gevolg. Zomerse dagen met hoge temperaturen kunnen wel van invloed zijn, aangezien het hout te snel droogt. Bescherm uw wandplanken tegen de zon wanneer de montage langer duurt, vooral de gordingen, want die moeten het laatst worden gemonteerd.

Als uw onbehandelde blokhut sowieso nat wordt tijdens of na de montage, heeft dit geen invloed erop, als u deze op een natuurlijke manier laat opdrogen. Maakt u zich geen zorgen om regen!

Kromgetrokken en gebogen hout is nooit een probleem, als u het tegenkomt. Maakt u zich geen zorgen.

Hout is erg flexibel en kan eenvoudig weer op zijn plaats worden geduwd of getrokken. Hout dat heel erg is kromgetrokken, kunt u gedurende een nacht met een gewicht erop in water ondergedompeld houden.


Een kromgetrokken wandplank

warp

Een voorbeeld van kromtrekken. Deze wandplanken zijn niet correct bewaard. Houd ze allemaal vlak en boven op elkaar. Deze kromgetrokken plank kunt u eenvoudig geplaatst krijgen. Het kromme deel verdwijnt door de steun van de wandplanken er boven en eronder.

U kunt kromgetrokken hout gemakkelijk op zijn plaats trekken of duwen, met de steun van de wandplanken erboven en eronder.


Een gebogen wandplank.

Soms kan hout een buiging naar boven of naar beneden vertonen. Als u zo’n wandplank aantreft, moet u deze op een lager niveau gebruiken, met de wandplanken en het gewicht boven op de gebogen plank verdwijnt de buiging erg snel. Hierbij betreft het ook gebogen wandplanken bovenin: wanneer het dak is gemonteerd verdwijnen ze.

downward-bow

Voorbeeld van een naar beneden gebogen plank. Met wandplanken er bovenop is de spleet snel verdwenen.

upward-bow

Een voorbeeld van een naar boven gebogen plank: met wandplanken er bovenop zakt deze erg snel in. Geen probleem!

extreme-bow

Een extreem voorbeeld van een naar boven gebogen plank. Zelfs dit levert geen probleem op als er andere planken bovenop komen te liggen. De wandplank zakt snel in.


Een verdraaide wandplank

Heel soms komt u een verdraaide wandplank tegen. Zoals ook bij gebogen en kromgetrokken planken, komt dit door de werking van hout, dat vocht opneemt en uitdrijft zonder ondersteuning. Dit is geen probleem.

Bekijk deze video over hoe u het eenvoudigst kunt omgaan met een verdraaide wandplank.


Spleten boven deuren en ramen door uitzetting

Er is bewust een grote spleet gelaten boven en aan de zijkant van raam- en deurkozijnen. Dit is om uitzetting mogelijk te maken. Dit is geen mankement. De spleet is verborgen achter de fascia’s. Deze spleet kan best groot zijn wanneer de blokhut net is geplaatst, vooral als de wandplanken nog niet voldoende zijn ingeklonken. Deze zullen zich erg snel, zelfs binnen enkele weken, tot normale proporties gaan sluiten, wanneer het bouwwerk gaat inklinken. Als er nog steeds een spleet te zien is terwijl de fascia er zit, plaats dan een houtchip tussen de deurdrempel en de fundering om deze iets omhoog te brengen. Haal deze weg na een paar weken!

expansion-gap-1

Een spleet voor uitzetting/inkrimping boven en aan de zijkant van raam- en deurkozijnen

Als u op dit punt bent beland, is het nog steeds nodig om aan de voor- en achterkant van het deurkozijn fascia’s aan te brengen voor de vorming van een U-deel waarin de wandplanken kunnen vallen. 90% van de ramen worden kant-en-klaar geleverd. Hier ziet u een foto van een op maat gemaakte blokhut. Kijk eens naar de spleten aan beide zijden voor de uitzetting, er zit ook een spleet boven het raamkozijn. Deze spleten zijn afgedekt door de fascia’s.


Gebogen wanden

Bij de bouw van uw blokhut kan het zijn dat u de wanden naar binnen of buiten ziet buigen. Maakt u zich hier tijdens de bouw geen zorgen om. Dit is normaal, en wanneer u de wanden een duw geeft en de bovenste wandplank, ringbalk of nok erop legt, gaan de wanden weer recht staan.

log-cabin-build1

Maakt u zich niet ongerust als de wanden naar buiten toe scheef beginnen te staan als u hoger komt met de montage.


Hars

Wij gebruiken om meerdere redenen sparrenhout in plaats van dennenhout, en één ervan is de waarschijnlijkheid dat er verborgen harsgaten in zitten. Die kans is een stuk kleiner bij sparrenhout. Dat wil echter niet zeggen dat ze niet voorkomen. Wanneer dat wel het geval is, is het vervelend. We kunnen hier niets aan doen tijdens de droog- of freesprocessen, want de harsgaten zijn niet zichtbaar.

sap-pocket

Harsgaten zijn onzichtbaar tijdens de behandelingsprocessen, maar heel soms kan er één opengaan tijdens de levensduur van de blokhut.

Als u een harsgat aantreft dat is opengegaan tijdens de levensduur van uw blokhut, kunt u het op natuurlijke wijze laten drogen en vervolgens de hars eruit snijden met een stanleymes. Gebruik anders een haardroger of een verfstripper.  De resten kunt u met witte spiritus eraf vegen.